1 SPLOŠNI POGOJI
Vsebina Splošnih pogojev se nanaša na vsebine in storitev Kariernega centra na spletnih straneh www.trojcek.si.

Lastnik in upravljalec spletne strani www.trojcek.si je podjetje Poslovne storitve, Mitja Drenik s.p., Cirje 28, 8274 Raka.
Lastnik spletne strani www.trojcek.si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe www.trojcek.si brez predhodnega opozorila Uporabnikom in Partnerjem.

2 DEFINICIJE POJMOV
Skrbnik .. je lastnik in upravljalec spletne strani www.trojcek.si
Spletna stran .. se nahaja na naslovu www.trojcek.si preko katere Uporabnik dostopa do informacij.
Uporabnik .. je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je obiskala Spletno stran.
Obrazec .. je spletni obrazec preko katerega Uporabnik odda povpraševanje za pridobitev Ponudbe za prosta delovna mesta.
Partner … je ponudnik ali posrednik storitev sklenitve naročniškega razmerja za ITK storitve.


3 OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Vse informacije, ki so objavljene ali posredovane Uporabnikom ali Partnerjem, so informativne narave. Za njihovo točnost
Skrbnik ne jamči ali odgovarja. Skrbnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki je bila povzročena zaradi uporabe informacij na Spletni strani.

Uporabnik in Partner skleneta medsebojno razmerje izven Spletne strani, zato Skrbnik s tem ni povezan ali v ta odnos ne posega.

Skrbnik ne odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki je Uporabnikom ali Partnerjem nastala v času nedostopnosti Spletne strani.

Spletna stran lahko uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom Skrbnika. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Skrbnik ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti.

4 ODDAJA POVPRAŠEVANJA
Uporabnik lahko na Spletni strani izpolni Obrazec (Prijava na prosta delovna mesta) in odda povpraševanje z namenom pridobitve posamezne ponudbe za prosta delovna mesta iz področja trženja ITK storitve. Uporabnik zagotavlja, da so kontaktne informacije in navedene informacij na Obrazcu pravilne in za njih odgovarja Uporabnik sam.

V primeru izpolnitve obrazca za pridobitev ponudbe z lažnimi podatki (osebni podatki tretje osebe) bo Skrbnik povpraševanje predal policiji kot zlorabo osebnih podatkov. Da do omenjenega ne bi prihajalo je na strani Uporabnika, da v primeru uporabe podatkov tretje osebe (npr.: staršev, zakonskega partnerja, ,…) seznani tretjo osebo o njegovi nameri in ima njeno pismeno privolitev za uporabo njenih osebnih podatkov.

Skrbni ne zagotavlja Klicnega centra preko katerega bi Uporabnik sporočil svoje podatke z namenom, da Skrbnik sam izpolni spletni Obrazec za oddajo povpraševanja.


5 POTRDITEV POVPRAŠEVANJA
Ko Uporabnik izpolni Obrazec bo na naveden elektronski naslov prejel elektronsko sporočilo s povezavo za dokončno potrditev povpraševanja. Ko Uporabnik s klikom na povezavo potrdi povpraševanje bo Skrbnik posredoval njegove podatke Partnerju z namenom, da Partner neposredno komunicira z Uporabnikom.

V kolikor Uporabnik ne potrdi povpraševanja s klikom na spletno povezavo bo Skrbnik izvedel presojo in pregledal ali ni prišlo do Potrditve povpraševanja zaradi zatipkanih številk, črt ali posebnih znakov (0r1 namesto 051; @gmil.com namesto @gmail.com, © namesto @) ob izpolnitvi Obrazca. Po opravljeni presoji bo Uporabnik dobil e-sporočilo za potrditev svojega e-naslova ali bil poklican s strani Uporabnika, da preveri svoj e-poštni nabiralnik in potrdi svoj e-račun oziroma bodo uporabnikovi osebni podatki po roku 168 ur od oddanega povpraševanja in nepotrjenega e-računa izbrisani iz baze podatkov.

Skrbnik ni vključen v komunikacijo med Uporabnikom in Partnerjem, ni seznanjen o vsebini Ponudbe ter ostalih pogojev (ugodnosti, ..) zato ne more Uporabniku podati informacij, ki se nanašajo na vsebino Ponudbe in ostalih aktivnosti Partnerja do Uporabnika.

6 ODZIV PARTNERJA
Skrbnik vsako potrjeno povpraševanje s strani Uporabnika posreduje svojim Partnerjem. Skrbnik ne zagotavlja odziva Partnerjev na podlagi oddanega Povpraševanja s strani Uporabnika. Prav tako Skrbnik ne zagotavlja, da bo Partner posredoval Uporabniku svojo ponudbo.


7 UPORABA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Politika varovanja osebnih podatkov je opisana v Zasebnost in varovanje osebnih podatkov.


8 REŠEVANJE SPOROV
Morebitne nastale spore iz te pogodbe bodo vpletene stranke reševale sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri Okrožnem sodišču v Krškem.