Zaščita vaše zasebnosti in osebnih podatkov nam je zelo pomembna in jo vedno upoštevamo pri vseh poslovnih aktivnostih.

1 Splošno
Namen obdelave vaših osebnih podatkov je povezovanje posrednikov in ponudnikov telekomunikacijskih storitev (ITK) z vami z namenom, da pridobite od posameznega ITK ponudnika in posrednika ponudbo za njegove storitve.

2 Upravljavec podatkov
Poslovne storitve, Mitja Drenik s.p., Cirje 28, 8273 Raka, ID DDV: 55350232. Elektronski naslov: pisarna@trojcek.si

3 Vaše pravice
Kot uporabnik spletnega mesta imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki naslednje pravice:

Pravica do dostopa
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Upravljavca dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Uporabnik ima možnost sam dostopati do osebnih podatkov, ki jih je vnesel preko spletnega obrazca na spletni strani Moj Račun. Da uporabnik lahko dostopa do svojih vnešenih osebnih podatkov v naši bazi podatkov, mora na spletni strani Moj Račun vnesti svoj e-račun, preko katerega ga prepoznamo in mu na omenjeni e-račun posredujemo e-sporočilo s spletno povezavo, s katero lahko dostopa do svojih osebnih podatkov.

Pravica do spremembe in dopolnitve osebnih podatkov
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Prav tako ima Uporabnik možnost sam popraviti osebne podatke preko spletne strani Moj Račun, preko katere dostopa do svojih osebnih podatkov na zgoraj opisani način.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da se omeji obdelava njegovih osebnih podatkov.

Pravica do ugovora
Uporabnik ima pravico do ugovora, na podlagi katerega Upravljavec preneha s postopkom identificiranja uporabnika in pridobivanja njegovih podatkov ter v primeru utemeljenega ugovora posledično izbriše vse njegove osebne podatke.

Pravico do izbrisa
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, če obdelava ni potrebna za katero od izjem iz tretjega odstavka čl. 17 GDPR.

Pravica za prenos podatkov
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.

Pravica do umika privolitve
Uporabnik imate pravico, da kadarkoli umakne privolitev preko spletne strani Moj Račun. Preklic privolitve ne vplive na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Če imate vprašanja v zvezi z obdelovanjem podatkov ali politiko zasebnosti, se vedno lahko obrnete na nas na prej navedenem kontaktnem naslovu.

4 Mladoletne osebe
Spletna stran ni namenjeno mladoletnim osebam zato ne zbiramo informacij o mladoletnih osebah. Če starš ali zakonit skrbnik mladoletne osebe meni, da je njegov otrok posredoval osebne podatke preko spletnega mesta nam pišite na kontaktni naslov in v skladu z veljavno zakonodajo in politiko zasebnosti bomo izbrisali povezane osebne podatke mladoletne osebe.

5 Varnost podatkov
Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa in nezakonite obdelave vaših podatkov uporabljamo tehnične ter varnostne ukrepe. Prenos podatkov je lahko izpostavljen varnostnim ranljivostim zato ga ni moč popolnoma zaščitit pred dostopom tretjih oseb.

6 Kako zbiramo vaše podatke?
Trenutno lahko na naši spletni strani vnesete svoje osebne podatke preko spletnega obrazca, preko katerega oddate vaše povpraševanje. Ostale oblike zajema osebnih podatkov (elektronska pošta, sms, telefonski klic) ne izvajamo in jih ne shranjujemo.

6.1 Spletni obrazec, potrditev elektronskega naslova
Na spletni strani www.trojcek.si se nahaja vdelan in zavarovan (https) obrazec »Izpolni obrazec za pridobitev ponudbe», ki je kreiran na portalu www.CognitoForms.com (podjetje Cognito LLC, 929 Gervais Street Suite D Columbia, SC 29201 United States), v katerega uporabnik vnese osebne podatke in so izhodišče za pridobitev ponudbe s strani ponudnikov in posrednikov storitev. Na zavarovanem obrazcu se nahaja sekcija Splošni pogoji, s katerimi se uporabnik mora strinjati, da lahko odda povpraševanje. Uporabnik se strinja s Splošnimi pogoji na način, da obkljuka prazno polje. Ko uporabnik odda povpraševanje preko spletnega obrazca, prejme na vnešeni e-naslov posredovano e-sporočilo, v katerem se uporabnika ponovno seznani z aktivnostmi, ki sledijo.

S tem, ko uporabnik sprejme splošne pogoje in jih preko e-sporočila potrdi, je na zahtevo uporabnika sklenjena pogodba z nami za pridobitev ponudbe za ITK.

Ko izpolnite spletni obrazec in oddate povpaševanje na naši spletni strani, si bo naš izvajalec podpornik informacijskih storitev (v nadaljevanju Izvajalec) CognitoForms shranil vaše osebne podatke in sistemske podatke (datum registracije, čas) in IP naslov, s katerega je bilo opravljeno povpraševanje. Sistemski podatki se zabeležijo za dokazne namene, da vnešeni e-poštni naslov uporablja lastnik e-poštnega naslova ali od njega pooblaščena oseba za sklepanje pogodbe z nami. Osebne podatke bo izvajalec CognitoForms posredoval našemu izvajalcu ActiveCampaign.

Da gre za legitimno uporabo e-poštnega naslova preverjamo tako, da naš izvajalec ActiveCampaing pošlje e-pošto na vnešeni e-poštni naslov in zahteva potrditev vaše zahteve s klikom na gumb, ki se nahaja v posredovanem e-sporočilu. S tem, ko potrdite, da ste vi oddali povpraševanje preko spletnega obrazca in se s klikom v e-sporočilu tudi strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov ter posredovanju osebnih podatkov našim poslovnim partnerjem (posrednikom, ponudnikom), je bila potrjena sklenjena pogodba z nami. Prav tako pa je bila potrjena tudi vaša zahteva po pridobitvi ponudbe.

V primeru, da zahteva po potrditvi s klikom na povezavo ni bila izvedena v roku 7 dni od poslanega e-sporočila, bodo vsi vaši osebni podatki in sistemski podatki izbrisani iz baze podatkov.

6.2 Posredovanje kontaktov poslovnim partnerjem
Po potrditve vašega zahteve bo izvajalec ActiveCampaign po naših navodilih omogoči dostop do vaših osebnih podatkov našimi poslovnimi partnerji, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov skladno s čl. 28 GDPR. Vsak poslovni partner se na podlagi lastne presoje odloči ali si želi sodelovati z vami, kako bo na podlagi podatkov, ki ste nam jih posredovali preko spletnega obrazca stopil v kontakt z vami in ali vam želi posredovati svojo ponudbo.

7 Zakaj obdelujemo vaše podatke?

7.1 Namen
Vaše prostovoljno posredovane osebne podatke ne obdelujemo za nobene druge namene, ki niso omenjeni v tem dokumentu ali niso potrebni za izvajanje storitev v skladu z legitimnim interesom. Obdelava posredovanih osebnih podatkov s spletnim obrazcem je potrebna za izvajanje pogodbe, ki jo na vašo zahtevo sklenemo z vami ali za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.
Vaše podatke posredujemo izključno izbranim poslovnim za pridobitev ponudb ITK storitev, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podaktov.
Poslovnim partnerjem je posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam prepovedano, razen, če tega posebej prej ne odobrimo zaradi potreb izvajanja pogodb o sodelovanju.

8 Zakaj imamo dovoljenje za obdelavo vaših osebnih podatkov (zakonitost obdelave osebnih podatkov)?

8.1 Na splošno
Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali z izpolnjenim spletnim obrazcem obdelujemo zakonito, pravično in na pregleden način. Vsaka obdelava osebnih podatkov temelji na najmanj eni od pravnih podlag obdelave iz člena 6. (1) GDPR.

8.2 Pogodba
Ko izpolnite spletni obrazec v okviru katerega sprejmete splošne pogoje poslovanja in potrdite, da ste seznanjeni s to politiko zasebnosti, da lahko oddate povpraševanje za pridobitev informacij in ponudb s strani naših poslovnih partnerjev se vaši osebni podatki zbirajo skladno s čl. 6 (1) b GDPR.
S potrditvijo elektronskega naslova na zgoraj opisani način se potrdi tudi sklenitev pogodbe z nami.
Z namenom izpolnitve vašega povpraševanja in naše zaveze posredujemo vaše osebne podatke našim poslovnim partnerjem na podlagi čl. 6 (1) b GDPR. Našemu poslovnemu partnerju so posredovani podatki, ki ste jih vnesli preko spletnega obrazca v okviru izpolnjenega povpraševanja. S tem so naše obveznosti do vas izpolnjene.

8.3 Zakoniti interesi
Osebni podatki se obdelujejo za izpolnjevanje ali zaščito naših zakonitih interesov v skladu s čl. 6 (1) f GDPR (npr: neposredno trženje, zagotavljanje in dokazovanje skladnosti poslovanja oziroma pravnih postopkov) pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi.

Obdelava vaših osebnih podatkov nam je potrebna, da s strani poslovnega partnerja pridobimo podatke o tem ali ste se odločili za sklenitev naročniškega razmerja z njim, za katero obliko naročniškega razmerja ste se odločili in koliko naročniških pogodb je bilo sklenjenih, z namenom, da našemu partnerju izdamo račun za naše opravljene storitve, kar temelji na pravni podlagi našega zakonitega interesa čl. 6 (1) f GDPR.

8.4 Privolitev
Na podlagi vaše privolitve vaše osebne podatke, pridobljene s strani našega poslovnega partnerja, obdelujemo (segmentiramo) z namenom, da vemo katere informacije povezane z ITK storitvami bi za vas v prihodnje bile zanimive, kar temelji na pravni podlagi čl. 6 (1) a GDPR.

Na podlagi vaše privolitve in na osnovi segmentiranja vaših osebnih podakov vam lahko občasno pošljemo tiste informacije, ki bi vas znale zanimati glede na (ne)sklenjeno naročniško pogodbo (za televizijo, Internet, stacionarno telefonijo, mobilno telefonijo) s posameznim poslovnim partnerjem, kar temelji na pravni podlagi čl. 6 (1) a GDPR.

9 Katere podatke obdelujemo?

9.1 Na splošno
Preko spletnega obrazca vas sprašujemo zgolj po tistih podatkih, ki so potrebni za pridobitev ponudbe za ITK storitve oziroma so posredno povezano s samo vsebino ponudbe. Pozivamo vas, da nikoli ne posredujete nobenih osebnih podatkov, ki niso relevantni za uspešno izpolnjevanje namena samega povpraševanja – pridobitve ponudbe za ITK storitve. Zato vas tudi nikoli ne pozivamo, da bi posredovali podatke kot so spol, etnična pripadnost, politična mnenja in podobno.

9.2 Kontaktiranje
V primeru, da ste z nami vstopili v kontakt preko elektronskega sporočila ali ste nas poklicali na telefon vam v takem primeru posredujemo zgolj splošne informacije kot so npr. uporaba spletnega obrazca. Nikakor pa ne shranjujem vaših osebnih podatkov preko omenjenega načina komuniciranja ali za vas izpolnjujemo spletni obrazec z namenom, da bi pridobili vaše osebne podatke oziroma, da bi na ta način vi pridobil ponudbo za ITK storitve od naših poslovnih partnerjev.

9.3 Oddaja povpraševanja in potrdilo povpraševanja
Na spletnem obrazcu za oddajo povpraševanja se nahajajo obvezni in neobvezni podatki, ki jih potrebujemo, da lahko realiziramo namen vašega povpraševanja. Obvezni in neobvezni podatki so ustrezno označeni. Od vas lahko zahtevamo posredovanje naslednjih podatkov:
• vaši kontaktni podatki: ime, telefonska številka in elektronski naslov,
• fizični naslov z nameno preverjanja možnosti priklopa ITK storitev
• splošne informacije o vaših obstoječih ITK storitvah za lažjo pripravo ponudbe
• dodatni neobvezni podatki o vsebini ITK storitev, ki jih želite.

10 S kom delimo vaše podatke?

10.1 Uporabniki in obdelovalci podatkov
Vaše podatke delimo v celoti ali samo deloma, vendar samo v obsegu, kakor je to minimalno potrebno, z naslednjimi kategorijami obdelovalcev:
• poslovni partnerji – ponudniki in posredniki telekomunikacijskih storitev (ITK) kakor je opisano v splošnih pogojih
• pristojne institucije z nalogom ali drugim zahtevkom, sodišča ali policija v primeru pravnega spora.

Nadalje bodo vaši podatki deloma ali v celoti posredovani naslednjim prejemnikom, ki so v vlogi izvajalca in s katerimi smo stopili v pogodbeno razmerje na podlagi sprejetih pogojev poslovanja.
GoDaddy UK, 5th Floor The Shipping Building Old Vinyl Factory, 252 – 254 Blyth Rd, Hayes UB3 1HA, UK
Cognito LLC, 929 Gervais Street Suite D Columbia, SC 29201 United States
ActiveCampaign, 1 N Dearborn, Suite 500, Chicago, IL 60602, US
CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd

Za več informacij se prosim obrnite na:
https://uk.godaddy.com/legal/agreements
https://www.cognitoforms.com/legal/terms
https://www.activecampaign.com/legal/terms-of-service
https://integrately.com/home/terms

10.2 Posredovanje podatkov v tretje države
Da bi zagotovili izpolnjevanje naših obveznosti do vas lahko vaše osebne podatke prenesemo v tretje države, ki niso članice Evropske unije. Za prenos osebnih podatkov v tretje države imamo z obdelovalci sklenjene standardne pogodbene klavzule in se prenosi izvajajo skladno s čl. 46 GDPR. S poslovnim partnerjem, pri kateremu se nahajajo vaši osebni podatki, smo podpisali Standardno pogodbeno klavzulo.

11 Kako dolgo obdelujemo vaše podatke?

11.1 Obdobje hrambe podatkov
V kolikor ne potrdite svojega e-naslova v postopku oddaje povpraševanja (pravica do ugovora) se vaši osebni podatki hranijo 7 dni od oddaje povpraševanja za tem pa se izbrišejo v najkrajšem možnem času.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi sklenjene pogodbe z vami bomo ohranili do izpolnitve naših pogodbenih obveznostih do vas. Ko pogodba preneha veljati, bomo vaše podatke uporabljali za zakonite interese ali pridobljene privolitve.
Ko pogodba preneha veljati, bomo vaše podatke blokirali za uporabo (razen kontaktnih podatkov, ko jih uporabljamo za zakonite namene, če niste uporabili pravice do ugovora oziroma podatke za izvajanje obdelav po privolitvi) in jih za pravne namene po sklenitvi pogodbe hranili še štiri leta.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, hranimo, dokler imamo vaše soglasje. Če umaknete soglasje, bomo vaše osebne podatke izbrisali v najkrajšem možnem času.


12 Menite, da je prišlo do zlorabe vaših osebnih podatkov?
Vsako zlorabo osebnih podatkov lahko prijavite Informacijskemu pooblaščencu.

Datum zadnje posodobitve: 27.11.2021